تقویت حساسیت

اقتدار انرژی قسمت دوم: تقویت حساسیت

یک نکته مهم قبل از شروع تمرینات تقویت حساسیت

چنانچه هنوز تمرینات قسمت اول تمرينات اقتدار انرژی را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا آنها را انجام دهيد. فقط مطالعه کافی نیست و هر قسمت با فرض انجام تمرینات قسمت قبل مفید خواهد بود.

برای بهبود حساسیت آگاهی جسمی، پس از آنکه تمرینات قسمت اول را به اندازه کافی انجام دادید، تمرینات آگاهی جسمی زیر را چند بار در روز و در روزهای متوالی تا آنجا که می‌توانید انجام دهید تا زمانی که آن را حس کنید.

این تمرین‌ها حساسیت شما را که برای همه تمرین‌ها و تکنیک‌های ارائه شده در این سری درس‌ها ضروری است افزایش می‌دهند.

راهنمایی جهت بهتر انجام دادن تمرینات

وقتی برای اولین بار می‌خواهیم آگاهی خود را در سطح پوست حرکت دهیم، اگر مسیر آگاهی جسمی را روی سطح پوست به وسیله یک قلم موی نقاشی یا نوک انگشتان دو یا چند بار دنبال کنیم، دنبال کردن آن به وسیله ی آگاهی جسمی بسیار راحت تر خواهد بود. اگر این کار به تنهایی کافی نیست، مسیر را روی پوست خود به وسیله ناخن یا خط کشی به آرامی خارش دهید یا بمالید تا جای آن حس شود و سپس مسیر مورمور شونده خفیفی را که در سطح پوست تان بر جای می‌ماند را با آگاهی خود دنبال کنید.

برای دنبال کردن و یادگیری مسیرهای عریض‌تر انرژی می‌توانید از کف دست یا از فرچه نقاشی با عرض مناسب استفاده کنید. هم می‌توانید این کار را خودتان انجام دهید هم اگر دونفری تمرین می‌کنید، از دوستی بخواهید که این کار را برایتان انجام دهد و شما با چشم بسته احساسات ایجاد شده توسط لمس فرچه در حال حرکت را با آگاهی جسمی خود تعقیب کنید.

تمرین ۱

برای شروع، مسیری را از محل اتصال (مفصل) انگشت شست دست چپ به دست آغاز کرده و آن‌را در طول قسمت داخلی بازو و رو به بالا تا شانه ادامه دهید. چشمانتان را ببندید و بر روی حس کردن فرچه یا انگشتان که در طول این مسیر سطح پوست تان را لمس می‌کنند تمرکز کنید. دستی را که این کار را می‌کند فراموش کنید. مرتبا این مسیر را از شست تا شانه و برعکس از شانه تا شست دست بکشید و به وسیله ی آگاهی جسمی خود دنبال کنید تا کاملا بتوانید این مسیر را بدون نیاز به حرکت دست یا فرچه حس کنید.

تمرین ۲

مشابه تمرین بالا را روی بازوی راست خود نیز انجام دهید.

تمرین ۳

حالا مسیری را از روی شست پای چپ خود رو به بالا و در قسمت رویی ساق پا و از روی مفصل زانو رو به بالا در قسمت رویی ران تا اتمام پا و رسیدن به تنه دنبال کنید و سپس دوباره همین مسیر را تا شست چپ برگردید.

تمرین ۴

تمرین بالا را روی پای راست تکرار کنید.

این تکنیک را آن قدر تمرین کنید تا بتوانید آگاهی جسمی‌تان را در هر مسیری در بدن دنبال کنید، به طوری که مسیرتان را در سطح پوست بدون نیاز به ابزار کمک آموزشی مثل علامتگذاری با دست، احساس کنید. آن قدر بمالید، بخارانید و علامتگذاری کنید تا این تکنیک را یاد بگیرید.

یک پیشنهاد برای تمرینات دونفره

اگر با یک دوست تمرین کنید می‌توانید به وسیله کشیدن فرچه روی بدن همدیگر جهت تحریک مسیرها، یا ماساژ دادن با یک دست به هم کمک کنید. ماساژ، روش خوبی برای یادگیری چگونگی تمرکز و حرکت آگاهی جسمی است. از دوستتان بخواهید با یک دست ماساژ ملایمی به شما بدهد و محل لمس دست او را با آگاهی جسمی خود دنبال کنید. از او بخواهید مسیرهای روی پاها و بازوها و روی پشت تان را لمس کند و با آگاهی جسمی خود آن مسیرها را تعقیب کنید. استفاده از تنها یک دست برای تعقیب کردن مسیر توسط آگاهی راحت‌تر است.

احسان ریاضی اصفهانی