آمادگی برای شروع

اقتدار انرژی – قسمت سوم: آمادگی برای شروع

یک نکته مهم قبل از آغازتمرینات آمادگی برای شروع

چنانچه هنوز تمرینات قسمت اول اقتدار انرژی يا قسمت دوم تمرينات اقتدار انرژی را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا به ترتيب آنها را انجام دهيد!

تمرين ۱

آگاهی تان را روی زانوی راست جمع کنید تا این که بتوانید به خوبی آن را با آگاهی تان حس کنید. مرکز آگاهی تان را به آرامی (باز هم تأکيد می کنم، به آرامی) بر روی قسمت بیرونی ساق پا رو به پایین حرکت دهید. به حرکت آرام آگاهی ادامه دهید تا این مرکز آگاهی به پای راست برسد. آگاهی تان را به آرامی بسوی شست پای راست بلغزانید و این انگشت را با آگاهی تان حس کنید. آن را کمی حرکت دهيد و مطمئن شوید واقعا می توانید آن را به خوبی حس و هدفگیری کنید. نقطه ی آگاهی تان را به انگشت بعدی جابجا کنید و شکل و طرح کلی آن را با آگاهی تان حس کنید. به نوبت، یکی یکی و یک به یک، آگاهی را به تمامی انگشتان پا منتقل کنید هر یک از انگشتان پا را که لازم دیدید، حرکت دهید، بلرزانید، لمس کنید یا بخارانید تا آن را علامتگذاری و در نتیجه راحتتر هدفگیری کنید.

تمرین ۲

آگاهی تان را از پای راست به پای (منظور از پا قسمتی است که معمولا در کفش قرار می گیرد) چپ خود انتقال دهید و کلیت آن پا را توسط آگاهی تان حس کنید. می توانید آن را به آرامی خم و راست یا منقبض و رها کنید تا راحتتر بتوانید آن را به عنوان یک کلیت حس کنید. آنگاه آگاهی را در انگشت شست پای چپ جمع کنید، آگاهی را به سمت قوزک پا بلغزانید و در ادامه به آرامی از ساق بالا بیاورید تا این که به زانوی چپ شما برسد. به حرکت آن ادامه دهید تا از ران به بالا بلغزد و به آرامی در قسمت چپ تنه تا شانه بالا آید. در ادامه آگاهی را به آرامی روی قسمت بیرونی بازوی چپ به پایین حرکت دهید تا به کندی از روی آرنج گذشته و به دست برسد. کل دست چپ خود را با آگاهی احساس کنید. آگاهی تان را حرکت دهید و روی شست دست چپ متمرکز کنید. شکل و نمای کلی آن را به وسیله ی آگاهی تان حس کنید و اگر لازم است که آن را علامتگذاری کنید کمی آن را بلرزانید. همه ی انگشتان دیگر را نیز یک به یک با آگاهی تان حس کنید.

شما با این تمرینها مرکز آگاهی جسمی را در طول بدن تان جابجا کرده اید و آگاهی تان را در بخشهای زیادی از آن هدفگیری و متمرکز کرده اید. شما همچنین بدون این که بدانید، کالبد انرژی تان را هنگامی که مرکز آگاهی تان در میان آن جابجا شد تحت تأثیر قرار داده اید. ممکن است در طی این تمرینات احساساتی با هر کدام از حواس پنجگانه تجربه کرده باشید. احساساتی مانند مورمور شدن یا آشفتگی هنگامی که مرکز آگاهی تان را در میان بدنتان حرکت دادید معمول تر هستند. این احساسات نتیجه حرکت انرژی در میان کالبد انرژی تان می باشد و برای این نوع از تمرینات آگاهی جسمی کاملا سالم و طبیعی است.

برای دستکاری موثر کالبد انرژی لازم خواهد شد که بتوانید چند نقطه آگاهیتان را در نقطه منفردی از بدنتان متمرکز کنید تا بتوانید آن نقطه انرژی را دستکاری کنید. این دستکاری به وسیله آگاهی جسمی فعال از طریق چیزی تحت عنوان تخیل لمسی صورت می گیرد. تخیل لمسی هم موضوعی است که به راحتی فهمیده و استفاده می شود و از تمرین بعدی وارد آن خواهیم شد.

ياداوری نيز لازم است عرض کنم که همانطور که در مقدمه قسمت اول ذکر شد در اين متنها از ترجمه‌ای که آقای لطفی از يکی از آثار رابرت بروس انجام داده‌اند نيز کمک گرفته می‌شود تا ساختن ترجمه مطابق سليقه و درک اينجانب زمان کمتری بگيرد اما متن بسيار تغيير داده می‌شود يا بازنويسی می‌گردد تا با برداشت من از متن انگليسی هماهنگ باشد. شايد اگر من هم بخواهم کل کتابی را ترجمه کنم نتوانم اينقدر دقيق وقت صرف جملات کنم ولی خوشبختانه برای اين تمرينات فرصت کافی و کمک همکارانی که در تايپ و ويرايش کمک میکنند را نيز در کنار خود دارم.

خب شما مهارت های لازم مقدماتی را فراگرفته اید و خیلی زود آماده تمرينهای پيشرفته خواهيد بود پس تمرين کنيد و منتظر باشيد…

احسان ریاضی اصفهانی