اقتدار انرژی - قسمت پنجم

اقتدار انرژی – قسمت پنجم

یک نکته مهم قبل از شروع تمرینات

چنانچه هنوز تمرینات قسمت‌های قبل را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا آنها را که در همين سایت قرار دارند بخوانيد و از قسمت اول به ترتيب انجام دهيد. بهتر است هر روز حداکثر دو قسمت را بخوانيد و اجرا کنيد.

تمرين ۱

در ادامه تمرین های قسمت قبلی، این بار نقطه ی آگاهی خود را با یک حرکت مستقیم شبيه حرکت قلم مو بر روی مسير روبرو بالا و پايين ببريد: از نوک ناخن انگشت شست دست راست تا درست پايين مفصل در پایه ی انگشت و در حین این حرکت رفت و برگشتی، با آگاهی مسیر را حس کنید. نقطه ی آگاهی تان را در طول این مسیر به طور مداوم به جلو و عقب حرکت بدهید.

با اين تمرين کل انگشت شست را به وسیله اگاهی خود قلمو می کشید و بدیت ترتیب کل این ناحیه را از لحاظ انرژیایی تحریک می کنید. فعالیت قلمو کشیدن را بر روی کل انگشت خود حس کنید. چیزی که احتمالاً در تمرین قبل حس کرده بودید، هنگامی که این کار را می کنید افزایش میابد و بر روی ناحیه وسیع تری از شستتان منتشر می شود که نشانه ی این است که مراکز انرژی ثانویه و درگاه های تبادل انرژی موجود روی انگشت شست از لحاظ انرژیایی فعال شده اند.

تمرین ۲

تمرین فوق را بر روی شست دست چپ تکرار کنید.

تمرین ۳

این تمرین را این بار به جای دست روی پا انجام دهید بدین صورت که همان حرکت رفت و برگشتی آگاهی را بر روی انگشت شست يکی از پاها و سپس روی پای ديگر انجام دهید، یعنی برای هر شست پا از بالای مفصل انگشت شست جایی که به پا وصل می شود آغاز کنید تا نوک ناخن انگشت شست و بعد باز گردید به مفصل اتصال شست با پا و دوباره تا نوک ناخن و اين تمرين رو دقايقی ادامه دهيد.

نکاتی برای انجام بهتر تمرینات

معمولاً بیشتر مراکز انرژی ثانویه (چاکراهای کوچک) غیر فعال در یک سمت بدن قرار دارند و تعداد کمی در هر دو سمت. اگر پس از انجام تمرین به مدت پنج دقیقه هیچ چیزی حس نکردید به تمرین طرف مقابل بدن بروید. با وجود اینکه تجربه ما نشان می دهد احساسات جابجایی انرژی که در قسمت قبلی بیان کردیم در بیشتر افراد ظاهر می شوند اما برخی افراد ممکن است اصلا چیزی حس نکنند. هرچند فقدان کامل هر گونه حس، بسیار نادر است و برخی آنرا به صورتی متفاوت از حسهای گفته شده که همگی لامسه بودند تجربه می کنند مثلاً به صورت تصوير، نوا يا عطر حس می کنند.

وجود هیچ نوع احساس معمولاً نشان دهنده این است که کالبد انرژی در آن ناحیه مسدود شده و یا غیر فعال است، در این حالت این تمرینات اولیه را تا جایی که می توانید ادامه بدهید و به خاطر داشته باشید که آموختن و تمرین تکنیکها مهم است و نه حس کردن چيزی. تمرینات آینده نواحی غیر فعال را احیا و سدهای انرژی را حذف خواهد کرد.

یک حمام داغ پیش از این تمرینات مفید خواهد بود چرا که نه تنها کالبد فیزیکی را آرام و پوست را پاکیزه می کند بلکه شرایطی فراهم می سارد تا جریان انرژیایی قوی تری در میان کالبد انرژی جاری شود. بسیاری ازافرادی که تمرینات دیدن انرژی یا حس کردن انرژی در ضمیمه کتاب رایگان ریکی را انجام داده اند نیز اظهار داشته اند که تمرین پس از حمام در فضای راحت و آرام بسیار موثر بوده است پس پیشنهاد می کنم اگر مشکلی در انجام این تمرینات داشتید، دوش آب گرم قبل از انجام تمرین را امتحان کنید.

پاسخ به یک سوال

سؤالی که ممکن است در تمرين قبلی برای ذهن شکاک شما ایجاد شده باشد، این است که این حس‌ها شاید ناشی از علامتگذاری مسیرها با خاراندن بوده باشد. به نظر من این سؤال و هرگونه سؤال مشابهی ارزشمند است و با آزمایش قابل بر طرف شدن و پاسخ گرفتن. برای آزمایش این مورد می توانید همین علامتگذاری و خاراندن را در وسط ساعد یا ران جایی که مراکز ثانویه ی انرژی قرار ندارند امتحان کنید. سپس کل تمرین را روی مرکز انرژی کوچک دیگری اما بدون خاراندن امتحان کنید.

این جابجایی نقطه تمرکز آگاهی جسمی در میان کالبد انرژی در محدوده مراکز انرژی می باشد که احساسات جابجایی انرژی را ایجاد می کند. در برخی از تمرینات آینده که اصولاً اجازه نخواهید داشت از خاراندن یا علامتگذاری استفاده کنید، حس جا به جایی انرژی را بهتر از این احساس خواهید کرد. در تمرینات معنوی هم نیاز به هیچ اعتقاد چشم و گوش بسته ای نیست با ذهنی باز آزمایش می کنیم و نتایج را بررسی می کنیم تا خودمان به موضوع دست پیدا کنیم.

از تمرین بعدی، دستهای نامرئی آگاهی را برای کار روی هاله و کالبد انرژی به کار خواهیم گرفت. تا آن زمان تمرینها را تا تسلط کامل ادامه دهید.

احسان ریاضی اصفهانی