شروع تحريک مراکز انرژی

اقتدار انرژی – قسمت چهارم: شروع تحريک مراکز انرژی

یک نکته مهم قبل از آغاز تمرینات شروع تحريک مراکز انرژی

چنانچه هنوز تمرینات قسمت‌های قبل را انجام نداده‌اید، پيش از خواندن اين بخش، ابتدا آنها را که در پست‌های قبل قرار دارند بخوانيد و از ابتدا، یعنی از قسمت اول به ترتيب انجام دهيد. بهتر است هر روز حداکثر دو قسمت را بخوانيد و اجرا کنيد.
از اين تمرين به بعد، به آرامی وارد تمرينات تحريک مراکز انرژی می‌شويم. مراکز انرژی متوسطی در مفاصل اتصال دهنده انگشتان به دست وجود دارد و شما اینک می خواهید یکی از آنها را تحریک کنید. بيشتر افراد پس از اين تمرين احساس می‌کنند که یکی از مراکز شست‌ها (شست دست راست يا چپ) با اين تمرین به شکل قابل حسی فعال می‌شود.

تمرين ۱

دستهایتان را در وضعیت راحتی روی رانهایتان یا دسته های صندلی بگذارید به طوری که کف دستها رو به پایین و انگشت ها کمی از هم باز باشند. چشمهایتان را ببندید و آرام و راحت باشيد. پس از چند نفس آرام، آگاهی تان را به قسمت رويی (بالای) مفصلی که انگشت شست دست راست را به دست اتصال می‌دهد، انتقال دهید. می‌توانيد در حالی که این مفصل را بین انگشتان دست دیگر نگه داشته اید شست خود را خم کنید، تا محل دقیق آن را بیابید.

حالا یک محوطه ی دایره ای روی اين مفصل را با يک حرکت چرخشی در جهت عقربه های ساعت به قطر تقریبی ۱ تا ۲ سانتی متر به آرامی بخارانید تا آن را علامتگذاری کنید سپس در حاليکه به آرامی نوک یک انگشت خود را در همين جهت عقربه‌های ساعت مماس بر روی این دايره فرضی میگردانيد، حرکت آن انگشت را با نقطه آگاهی خود تعقیب کنید. این کار را تا زمانی که بتوانید حس این حرکت چرخشی را به خاطر بسپارید و بتوانید فقط با استفاده از تمرکز آگاهی، آنرا بازسازی کنید، ادامه دهید.

تمرین ۲

تمرين اول را دوباره انجام دهيد و در ادامه تمرکز آگاهی خود را دور همان دايره در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانيد، به طوری که گویی این نقطه را به کمک یک مداد تخیلی به آرامی هم می زنيد. این حرکت «هم زدن» را با سرعت یک یا دو دور در ثانیه ادامه بدهید. پس از مدتی، این حرکت تقریبا خودکار می شود طوری که تلاش خيلی خيلی کمی برای ادامه این کار لازم خواهد بود. نقطه ی آگاهی خود را روی سطح پوست نگه دارید، نقطه ی آگاهی را در حالی که بطور مداوم روی پوستتان در ناحیه هدف می چرخد، حس کنید.

پس از چند ثانیه تا چند دقیقه، یک احساس خاص مثلاً سنگینی، فشار، مورمور شدن، لرزش يا چيزی شبيه به آنها را در مفصل شست خود حس خواهيد کرد. ممکن است این احساس به کل انگشت یا دست گسترش یابد. این حس نشان می دهد که مرکز انرژی مفصل شست دست با موفقیت به سطح بالاتری از فعالیت انرژیایی تحریک شده است. اگر این احساس را داشتید، همين تمرينها را برای دست ديگر انجام دهيد، ولی اگر هيچ حسی نداشتید چند دقیقه ديگر هم به تلاش ادامه دهيد و بعد به هر حال به سراغ مفصل شست دست چپ بروید. درباره حس در قسمت بعد بيشتر خواهم نوشت.