برای پرسیدن سوالات،
درخواست پاکسازی اختصاصی از راه دور،
درخواست پذیرفته شدن برای آموزش دیدن کارونا و…
مستقیم به تلگرام استاد پيام دهيد.

شماره مستقیم تلگرام استاد: ۰۹۳۶۱۳۷۹۶۳۵

برای خرید مدیتیشن‌ها و.. می‌توانید به تلگرام پشتیبانی پیام دهید:
 IranianReiki را با دیکته دقیق روی تلگرام جستجو کنید.

شبکه‌های اجتماعی مورد توصیه استاد: