حس و تجربه‌های زمان همسویی یا کار با انرژی

حس و تجربه‌های زمان همسویی یا کار با انرژی

در این فایل صوتی، استاد ریاضی، پاسخ جامع به سوالات گوناگون و متعددی که درباره حس و تجربیات زمان همسویی ریکی، حس‌های متفاوت در زمان ارسال و دریافت ریکی یا پاکسازی‌ها پاسخ داده‌اند و هچنین از دیدی کلی‌تر درباره حس‌ها و تجربیات زمان مدیتیشن و ریکی صحبت کرده‌اند.

پیشنهاد می‌کنیم این فایل صوتی را با دقت گوش کنید و با سایر علاقمندان نیز به اشتراک بگذارید. اشتراک این فایل، به شرط حفظ رایگان بودن آن، به هر صورت مجاز است.