ریکی دادن به حیوانات

ریکی دادن به حیوانات

حیوانات و گیاهان هم مثل انسان‌ها از دریافت ریکی لذت میبرند، آرام می‌شوند و استفاده می‌کنند. انرژی ریکی برای حیوانات و گیاهان نیز تاثیر شفابخش دارد و برایشان مفید است.

گیاهان و حیوانات، عشق را بدون هیچ قید و شرطی ابراز می‌کنند. بخصوص حیواناتی که در نزدیکی خود نگه می‌دارید، گاهی راحتی و آرامش شما را در اولویتی بالاتر از خودشان قرار می‌دهند. این باعث می‌شود که وقت‌هایی که با حال بد به سراغشان یا فقط به نزدیک آن‌ها ‌می‌روید، حتی به قیمت ضعیف شدن خودشان، انرژی حیاتی خود را با شما به اشتراک بگذارند تا حال شما را بهتر کنند؛ پس حتما شما هم در وقت مناسب اما با اولویت زمانی، عشق و انرژی خود را به آن‌ها بدهید تا دوستان گیاه و حیوان شما ضعیف نشوند.

کسانی که درختان تنومند را بمنظور شفا دادن یا تنظیم انرژی بغل کرده اند، تجربه مشابهی داشته و پاسخ قوی و شفابخش درخت مربوطه را با تمام وجودشان حس نموده اند. اگرچه ریکی دادن به هر گیاهی زیباست و اگر شما درخت را به نیت ریکی دادن لمس کنید یا در آغوش بکشید خودتان هم حس زیبایی خواهید داشت، اما در زمانی که با نیت بهتر شدن حال خود یا تنظیم انرژی خودتان درختی را بغل می‌کنید‌ یا با آن در تماس قرار می‌گیرید، درختی قوی و راست‌قامت را انتخاب کنید و لطفا این کار را با درختان کوچک و ضعیف انجام ندهید چون ممکن است به آن‌ها فشار وارد کنید.

توصیه می‌کنم با به اشتراک گذاشتن ریکی با دنیای جانوران و گیاهان، ضمن کمک به آن‌ها، یک تجربه فوق العاده و با شکوه برای خودمان خلق کنیم.

احسان ریاضی اصفهانی